รหัสสินค้า :1MBI300SA-120B-52
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI300SA-120B-52 Fuji Electric

Contact us