รหัสสินค้า :71RIA60
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR

71RIA60 International Rectifier

Contact us