รหัสสินค้า :70MA160
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode

70MA160 International Rectifier

Contact us