รหัสสินค้า :70M120
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode

70M120 International Rectifier

Contact us