รหัสสินค้า :70HFR120
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

70HFR120 Vishay Semiconductor

Contact us