รหัสสินค้า :70HF60
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

70HF60 Vishay Semiconductor

Contact us