รหัสสินค้า :70HF160
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

70HF160 Vishay Semiconductor

Contact us