รหัสสินค้า :6RI30B-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

6RI30B-060 Fuji Electric

Contact us