รหัสสินค้า :6RI100G-160B
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Diode Module

6RI100G-160B Fuji Electric

Contact us