รหัสสินค้า :6R6D10A-050AHX-03
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6R6D10A-050AHX-03 Fuji Electric

Contact us