รหัสสินค้า :6R1TI30Y-080
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

6R1TI30Y-080 Fuji Electric

Contact us