รหัสสินค้า :6MBP80RTA060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP80RTA060 Fuji Electric

Contact us