รหัสสินค้า :1MBI300N-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI300N-120 Fuji Electric

Contact us