รหัสสินค้า :6MBP50TEA060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP50TEA060 Fuji Electric

Contact us