รหัสสินค้า :6MBP50RTA060-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP50RTA060-01 Fuji Electric

Contact us