รหัสสินค้า :1MBI300L-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI300L-120 Fuji Electric

Contact us