รหัสสินค้า :1MBI100L-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI100L-060 Fuji Electric

Contact us