รหัสสินค้า :6MBP40RUB060-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP40RUB060-01 Fuji Electric

Contact us