รหัสสินค้า :6MBP30RTB060-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP30RTB060-50 Fuji Electric

Contact us