รหัสสินค้า :6MBP30RTB060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP30RTB060 Fuji Electric

Contact us