รหัสสินค้า :6MBP30RTA-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP30RTA-060 Fuji Electric

Contact us