รหัสสินค้า :6MBP250RTM060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP250RTM060 Fuji Electric

Contact us