รหัสสินค้า : 1MBH75D-060S
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IGBT

Contact us