รหัสสินค้า :1MBH75D-060S
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT

1MBH75D-060S Fuji Electric

Contact us