รหัสสินค้า :1MBH65D-090A
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT

1MBH65D-090A Fuji Electric

Contact us