รหัสสินค้า : 1MBH65D-090A
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IGBT

Contact us