รหัสสินค้า :6MBP150RA060-02
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP150RA060-02 Fuji Electric

Contact us