รหัสสินค้า :VUM24-05N
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : MOSFET Module

VUM24-05N IXYS Corporation

Contact us