รหัสสินค้า : 6MBP100RTC060
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

Contact us