รหัสสินค้า :1MBH60-100
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT

1MBH60-100 Fuji Electric

Contact us