รหัสสินค้า : 1MBH60-100
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IGBT

Contact us