รหัสสินค้า :6MBP100RH060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP100RH060 Fuji Electric

Contact us