รหัสสินค้า : 6MBP100RA-060
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

Contact us