รหัสสินค้า :6MBP100NA060-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP100NA060-01 Fuji Electric

Contact us