รหัสสินค้า : 1MBH25D-120
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IGBT

Contact us