รหัสสินค้า :1MBH25D-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT

1MBH25D-120 Fuji Electric

Contact us