รหัสสินค้า : 6MBP100KC060-01
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

Contact us