รหัสสินค้า : 6MBP100KB060
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

Contact us