รหัสสินค้า : 6MBP100KA060
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

Contact us