รหัสสินค้า :6MBP100JA060-03
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

6MBP100JA060-03 Fuji Electric

Contact us