รหัสสินค้า :UGE1112AY4
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : Diode

UGE1112AY4 - IXYS Corporation - Diode

Contact us