รหัสสินค้า :1DI480A-055
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

1DI480A-055 Fuji Electric

Contact us