รหัสสินค้า :TM15T3A-H
ผู้ผลิต :Mitsubishi
ประเภท : SCR/Diode Module

TM15T3A-H - Mitsubishi - SCR/Diode Module

Contact us