รหัสสินค้า :1DI400MN-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

1DI400MN-120 Fuji Electric

Contact us