รหัสสินค้า :TD95N08KOF
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : SCR/Diode Module

TD95N08KOF - Infineon - SCR/Diode Module

Contact us