รหัสสินค้า :1DI400A-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

1DI400A-060 Fuji Electric

Contact us