รหัสสินค้า :6DI30B-050
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

6DI30B-050 Fuji Electric

Contact us