รหัสสินค้า :6DI15S-050
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

6DI15S-050 Fuji Electric

Contact us