รหัสสินค้า :1DI30F-050
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

1DI30F-050 Fuji Electric

Contact us