รหัสสินค้า :6DI150A-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

6DI150A-060 Fuji Electric

Contact us