รหัสสินค้า :TA2040
ผู้ผลิต :Kenwood
ประเภท : Power Amplifier IC

TA2040 Kenwood

Contact us