รหัสสินค้า : T2510N06TOF
ผู้ผลิต : Infineon
ประเภท : SCR

Contact us