รหัสสินค้า :1DI30A-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

1DI30A-060 Fuji Electric

Contact us