รหัสสินค้า : T1059N22TOF
ผู้ผลิต : Infineon
ประเภท : SCR

Contact us